Blandad Samling
SGB00016

Bild 16
av 1567

Ej registrerad
Kommande funktion

Ljusnan översvämmad strax uppströms Segersta kyrka, vid den plats som kallas "Hypperna". I bakgrunden ses t.v. baksidan av Segersta tvättstuga (nu riven). I förgrunden en översvämmad äng.

Se övrig information till bild nr SGB 00015.
I roddbåten sitter Emil Andersson som roddare tillsammans med två pojkar och en yngre och en äldre flicka.

c:a 1950-taletLandskapÖversvämning, Tvättstuga, Roddbåt
Påsiktsbild
SGB00016Bollnäs kommunSegerstaSegersta HembygdsföreningBlandad Samling
  • Fotograf
Hjälp oss att komplettera, klicka här