Blandad Samling
SGB00009

Bild 9
av 1567

Ej registrerad
Kommande funktion

Emil Anderssons bilreparationsverkstad i Landafors (ortsnamnet senare ändrat till Segersta).
Huset byggdes, omkring 1905-1907, först till ett bryggeri av bonden Per Eriksson i Byn, boende strax bredvid. Per Eriksson anställde sedan en man som hette Sven Svensson till bryggmästare, för att driva bryggeriet. Verksamheten gick inte så bra, mycket på grund av orostider då man inte kunde köpa det som behövdes för tillverkningen av bland annat svagdricka. När så andra världskriget bröt ut lades bryggeriverksamheten ned. Sven Svensson bodde med sin familj på Byns ägor, närmare bestämt i ett före detta soldattorp - kallat "Gryms" på grund av att där tidigare bott en soldat med det namnet.
Till vänster i bild ser man en låg stengrund (inte stenkanten vid staketet) som tidigare var stomme till iskällaren på bryggeriets tid. Iskällarens överbyggnad har här rivits för att så småningom byggas om till garage.

Emil Andersson från Rengsjö köpte "Bryggeriet" av Per Eriksson i Byn år 1926, och flyttade med hustru Signe, född Bengtsson, och deras dotter Ulla till Segersta den 28 september samma år. Emil Anderssons bror Joel Andersson följde också med från Rengsjö, men skrivs här i Segersta först den 29 december 1928. Båda bröderna byggde sedan upp verksamheten tillsammans och utökade den med lastbil, buss och taxi utöver verkstadsrörelsen. Tidigt på 1940-talet övertog Joel Andersson lastbilen och byggde sedan upp den verksamheten med fler lastbilar som sedan övertogs av Joel Anderssons son Ulf Andersson och under namnet "Ulf Andersson Åkeri AB" utvecklades lastbilsrörelsen till ett stort företag. Sedan ett antal år tillbaka äger Ulf Anderssons son Anders hela företaget.

c:a 1920-taletByggnadBil, Bilverkstad, Hus, Träd, Stengrund, Affärsverksamhet
Påsiktsbild11.0 x 7.5 cm
SGB00009Bollnäs kommunSegerstaSegersta HembygdsföreningBlandad Samling
  • Fotograf
Hjälp oss att komplettera, klicka här