Blandad Samling
SGB00002

Bild 2
av 1567

Ej registrerad
Kommande funktion

Segersta Frivilligbrandkår bildad 1937. Bilen är en Chevrolet lastbil av 1934 års modell inköpt 1939 och ombyggd till brandbil. Vid utryckning satt brandmännen på öppna bänkar längs bilens sidor. Förste brandchef var verkstadsägare Emil Andersson som står längst t.v. på bilden. Intill honom står vice brandchef Hjalmar Svensson. Brandkåren lades ned 1967.

År 1939GrupporträttBrandslang, Brandman, Brandbil, Brandhjälm, Brandkår, Kyrka
11.0 x 8.5 cm
SGB00002Bollnäs kommunSegerstaSegersta HembygdsföreningBlandad Samling
  • Fotograf
  • Eventuella övriga upplysningar
Hjälp oss att komplettera, klicka här