Utviksvägens Intresseförening

På sommaren 1968 pratade en granne och undertecknad  om att göra ett försök att få Forsbackabron utbyggd för biltrafik.
I juli 1968 bjöd vi in ett antal personer från hela Utviksvägen för att diskutera möjligheten att påverka både dåvarande Norrala och Söderhamns kommuner om en utbyggnad till bilbro.
Vid detta möte bildades en arbetsgrupp på 12 personer som skulle verka för en ny Forsbackabro.

Arbetsgruppen som kom att kallas "Biltrafik Söderhamn - Forsbacka" fick ganska snart stor medial uppmärksamhet eftersom gruppen jobbade ganska hårt. Vid varje sammanträde som arbetsgruppen genomförde kom även andra frågor upp som inte hade med Forsbackabron att göra.
På hösten 1970 bestämde vi oss för att försöka bilda en intresseförening för Utviksvägen för att kunna jobba med flera frågor än bara Forsbackabron.

Till den 18 november 1970 hade vi bjudit in till ett större möte i Djupviks f.d skola för att sondera läget. Det började med motgång redan från början eftersom det blev strömavbrott redan vid punkt 2 på dagordningen. Mötet fick genomföras i skenet av stearinljus och ficklampor. Men när mötet var över hade vi bildat en förening som fick namnet Utviksvägens allmänna intresseförening . Vi tyckte senare att namnet var för långt så därför tog vi bort ordet "allmänna".

Dessa deltog i första mötet i Djupviks fd. skola när föreningen bildades:
Helge Ståhl
Hans Hannemann
Erik Svensson
Sigvard Björck
Evald Haglund
Thage Karlsson
Sven Hagberg
Emil Blomqvist
Erik Johansson
Johan Wallman
Bertil Sundqvist
Håkan Jansson
Vivi-Anne Lindberg
Ture Lindberg
Holger Aronsson
Melker Goude
Evert Fernlund
Knut Eriksson
Valter Haglund
Jan Lindberg.

Följande styrelse utsågs på mötet den 18 november:
Jan Lindberg ordförande
Johan Wallman vice orförande
Hans Hannemann sekreterare
Evald Haglund kassör
Helge Ståhl ledamot
Holger Aronsson ledamot
Erland Larsson och Rolf Vikman valdes in som ledamöter vid ett senare tillfälle.

Ärenden på första dagordningen :Forsbackabron, vägbelysning efter Utviksvägen, hormoslyrbesprutning på Mariehillstäkterna, Konsums varubuss, el-spänningen i Mariehill, mötesplatser efter Utviksvägen, snöröjning på byvägarna, sophämtning och reparation av cykel-och gångbro Mariehill-Stenåker.

Arbetsgrupper genom åren :
Forsbackabrogruppen
Båtslipsgruppen
Festkommittén
IT-gruppen
Gångbro Mariehill-Stenåker
Forsbacka vägkommitté
Informationsgruppen
Trafiksäkerhetsgruppen
Lokalkommittén
Miljögruppen
Pensionärsgruppen
Skrivgruppen
Snöröjningsgruppen
Lekplatsgruppen
Täktkommittén
Tävlingskommittén
Året-runtbostäder
Vattenkastaren i Djupvik
Grannsamverkan mot brott
Arrendetomter
Affärskommittén
Kommunikationsgruppen
Referensgruppen som består av en person från varje by inom verksamhetsområdet.

Några lyckade projekt :
Undvek hormoslyrbesprutning/plantering på Mariehillstäkterna  Samordnad snöröjning på ett 70-tal byvägar (1972-)

Utbyggnad av vägbelysning på Utviksvägen och del av Humlegårdsstrandsvägen (1972-)

Utbyggnad av vatten- och avlopp i Forsbackaområdet  (1975)

Byggde vattenledning Mariehill- Säter  med BG:s Åkeri och 100 pers. i ideèllt arbete(1976)

Började utgivningen av informationsbladet - Utvikar´n - i offsettryck (1977)

Boken "Längs Utviksvägen" med hjälp av Albert Andersson och Urban Sikeborg (1979)

Forsbackabron byggdes ut till bilbro av Ing.1  (1981)

Deltog i Söderhamns-Andans Återvändardagar i stor omfattning (1985-)

Boken "Utviksvägen i ord och bild" utgavs (1990)
 
Köp av Föreningslokalen i Klapparvik (1990)

Auktion av skänkta prylar efter midsommar (1992)

Förtjänstgåvan delas ut av en jury varje år till någon som har gjort bra insatser för föreningen/bygden

Utmärkelser som föreningen har mottagit:
"Höstens söderhamnare" 1986 och  från tidningen Land.

I Folkrörelserådets publikation "Goda exempel" 1993 (för intresseföreningar) representerade vi och Ystads byaråd: "Hela Sverige skall leva" när det gällde det goda samarbetet med kommunen i den kommunala planeringsprocessen.
Vi bedrev vid detta tillfälle ett stort antal studiecirklar "Utvecklingen i din by" som för många byar resulterade i byutvecklingsplaner.

Föreningen deltog 1988 i en stor demonstration från Nordiska Museum i Stockholm till Skansen för påtryckningar om att "Hela Sverige skall leva".

När Utviksvägens Intresseförening bildades var vi bland dom 10-12 första i Sverige åtminstone som var kända, i nuläget finns över 4000 liknande föreningar.

1993 förstärkte vi organisationen med en referensgrupp som skulle avlasta styrelsen efterhand som ärendena blev allt fler.
I Föreningslokalen där inryms kansli, styrelserum, samlingslokal och en del andra utrymmen. Den används för såväl föreningens egen verksamhet som för allmänheten.
Intresseföreningen har idag ca. 300 hushåll som betalande medlemshushåll.

Verksamhetsområdet omfattar hela Utviksvägen inkl. Morviken samt del av Humlegårdsstrandsvägen till Herkil och dessutom samarbetar vi med andra närliggande områden.

Föreningens kontaktperson:

Jan Lindberg, Klapparvik 704
826 91 Söderhamn
tel. 0270- 284470
E-postadress: utviksvagen@soderhamn.com

Postadress:

Utviksvägens Intresseförening, Klapparvik 623
826 91 Söderhamn

Webb: www.utviksvagen.se

Kansliet: Telefon 0270- 28 48 87 (finns telesvar)

Jan Lindberg