Holmsvedens Intresseförening - Blandad samling

Holmsvedenbygden omfattar byarna Holmsveden, Henninge, Håkanbo, Hemstanäs, Långbo, Härnebo, Härnebokvarn, Västby, Tönnånger, Älgnäs och Småströmmmarna.

Holmsvedens samhälle, som ligger vid Hernebosjöns södra strand, var till början av 1800-talet Herneboböndernas fäbodskog.1819 byggdes det första bofasta huset i Holmsveden. I mitten av 1800-talet fanns 7 gårdar, där man livnärde sig på jord- och skogsbruk.

1877 nådde järnvägen fram till Holmsveden och byn började växa med flera gårdar, samt även affärs- och kaférörelser.

Stambanans framdragande genom Holmsveden blev impulsen till en ångsågsanläggning. 1886-87 uppfördes ett enramigt sågverk. Det utökades 2 år senare med en stolfabrik. Båda byggnaderna eldhärjades 1914. Sågen återuppbyggdes men ej stolfabriken. Bilder från sågverket och stolfabriken finns dokumenterade i Holmsvedenbygdens samling. Sågverksrörelsen upphörde på 1940-talet. Byggnaden har sedan inrymt plattfabrik och legotillverkning. Sedan 1986 inryms Lignells Mekaniska Verkstad i byggnaden.

Skolor har funnits i de flesta byarna. Den senast nedlagda är den Nya skolan i Skolbacken. Verksamheten upphörde 2006.

Holmsvedenbygdens bilder är från första hälften av 1900-talet fram till 1970. Materialet är blandat från alla byar. Vi hänvisar också till Tönnångers byalags och Martin Bodells samlingar.

Bilder från inskannade glasplåtar finns också i kommunens ägo. Dessa kommer från bygdens fotografer Edvin Bergman, Alfred Jonsson, Enar Dunderberg, Per Johan Bodén samt P J Forsbäck från Skog.