Holmsvedenbygdens Intresseförening

Holmsvedenbygdens Intresseförening är en ideell förening som bildades 1986 med syfte att tillvarata bygdens intressen. Genom åren har den arbetat med en lång rad frågor. Det har handlat om att bevara, stärka, marknadsföra och profilera vår bygd. Bygden består av Holmsveden och 10 omgivande byar som har gemensamt postnummer.

Föreningen arbetar med det mesta som rör Holmsvedenbygden. Här följer några exempel.

Föreningen
Har en Torgförvaltning som sköter blommor, gräs, bänkar på torget och perrongerna.

Har ordnat Sagbergsleden en vandringsled som mäter på 3 mil. En kåta har uppförts på Sagberg och ett vindskydd vid Urstensviken.

Har samlat på sig en del äldre fotografier från bygden som förstorats och ramats in.

Hyr en lokal - Bykontoret - som används för möten, cirklar och sammanträden. Där sker det redaktionella arbete med Holmsveden-Nytt.

Är medlem i kommunbygderådet ALLIS och länsbygderådet Xing samt i DIBIS.

Har många samarbetspartners i kommunen och i länet.

Får nya frågor att arbeta med varje år som kan innebära kontakter med Vägverket, Banverket, Söderhamns kommun osv.

Föreningen arrangemang under 2007
Folkmusikkonsert med Triakel och Madame Neruda i mars.

Sista aprilfirande vid Härnebosjön i Holmsveden.

Folkmusikfest i Lars Ers hage i Tönnånger i juli.

Westerndagen som i år firade 20-årsjubileum. Alltid sista lördagen i augusti. Detta är föreningens största arrangemang med flera tusen besökare.

Efterwesternfest på Idrottsgården i oktober.

Firande av Norra Stambanan 130 år i Holmsveden, 1 november.

Folkmusikkonsert med Draupner i november.

Luciafirande.

"Tomten i skogen".

Föreningen ger ut Holmsveden-Nytt med 10 nummer varje år.

Vid årsskiftet 2006/2007 hade föreningen 288 medlemmar.

Gunilla Gustavsson