Trönö Hembygdsförening - Blandad samling

Gamla Trönö i bild...

Trönö började vi att samla in gamla bilder redan i mitten av 1980-talet. Vi startade en fotocirkel och vårt mål var till en början att forska om händelser i Trönö under tiden fram till 1930-talet. Det gick fort fram och redan efter några veckor hade vi ett 100-tal fotografier. Intresset ökade och många ville att vi skulle göra en utställning på Kvarnen i Söderhamn och det blev så. Flera av de inlagda bilderna har alltså varit utställda.

Fotoinsamlandet fortsatte och en grupp på 7-8 personer träffades regelbundet för att identifiera bilderna. Gruppen lever fortfarande och vi träffas och samlar in bilder och identifierar personer på dem. Bilderna har tagits av många privatpersoner ? men även av etablerade fotografer, bl.a. Natan Gisselson, Yngve Jakobsson m.fl.
Ett 20-tal fotoutställningar har arrangerats. I Trönö hembygdsförenings arkiv finns det c:a 8000 negativ, därav 2000 glasplåtar, huvudsakligen från Nathan Gisselsons arkiv.

Föreningen har gett ut tre fotoböcker. Den första boken handlar om händelser fram till 1930 och den andra om händelser under 1940-och 50-talet. Bilderna ur dessa två böcker är nu inlagda i DibiS arkiv. Bilderna i den andra boken är tagna under de årtionden som t.ex. traktorn började användas allmänt, motorsågen kom i bruk i skogen och flera andra förändringar i det dagliga livet.
Den tredje boken är helt i färg och nästan samtliga bilder är tagna av Yngve Jakobsson. Den handlar om Trönö gamla kyrka.

Karl-Ingvar Norgren